Selleks aastaks on GLS läbi!
Täname kõiki osalejaid ning kohtume taas 13.-14. november 2015.