• RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • flickr
  • YouTube

Mis on uut?

Sel aastal soovime pakkuda mitmekülgsemat programmi ning uusi võimalusi juhtimisalaste teadmiste laiendamiseks.

Konverents on juba aastaid võimaldanud juhtimisvaldkonnas oma teadmisi täiendada.

Tagasiside ankeetide põhjal oleme saanud konverentsi külastajatelt häid soovitusi, kuidas muuta GLS veelgi paremaks ja mitmekesisemaks. Seetõttu toimub 2013. aastal GLS uuendatud formaadis. Oleme loonud võimaluse osalejatel kokku panna just enda soovidele vastav teemade valik.

Lisaks GLSi väliskõnelejatele pakume võimalust kuulata eestlaste ettekandeid ja anname rohkem aega diskuteerida kuuldud teemadel. Oleme välja töötanud erinevad valiksessioonid Eesti jaoks olulistel ja aktuaalsetel teemadel. Kogukavas ei vähene GLSi põhiettekannete hulk, küll aga suureneb oluliselt võimalus valida ettekannete, arutelude ja eriprogrammide vahel.

 

LÄHIVAATES

Loominguline juhtimine
Ajas läbiproovitud kogemused võivad osutuda iganenud tõdedeks või suurepärasteks eduvahenditeks. Üheks peamiseks võtmeküsimuseks sellel teelahkmel saab loov ja avatud juhtimine või selle puudumine. Kuidas luua oma meeskonnas stabiilset ja samas avaralt innovatiivset juhtimiskeskkonda jagavad avatud disskussioonis Eesti tuntud liidrid erinevatest eluvaldkondadest. Diskussiooni juhib pastor Meego Remmel

Vaba tahte vägi
Raha, võim, kuulsus - need on nimetajad, mida seostame jõulise mõjutamise ja arenguga. Inimene, kes suudab kolme eelmainitud tegurit rakendades teisi panna tegema oma tahtmist, pälvib sageli "suure juhi" tiitli. Tänane multivõimalustega ühiskond on aga viinud meid tegelikkuses sinnani, et jõupositsioonilt lähtuv juhtimine ja kaasamine on kaotamas oma mõju ning efektiivsust.
Suur osa tänast kogukonda muutvatest algatustest ning elluviimise jõust tuleb inimestelt, keda üldistades nimetame VABATAHTLIKEKS ehk siis inimestelt, kelle panustamisväge ei ole võimalik üle hinnata. Kas ja kuidas kasutada koostööst vabatahtlikega tulenevat sünergilist jõudu mittetulundusorganisatsioonis, äriettevõttes või riigiaparaadis aitavad Gunnar Kotieseni juhtimisel lahti mõtestada kolm suurte kogemustega ettevõtlikku inimest - Marko Torm, Riina Solman ja Triin Käpp.

Juhi perekond - turvaline sadam või tormine meri?
Mis toimub juhi südames? Heade juhtimisoskuste hulka kuulub kindlasti ka iseenda tunnetest teadlik olemine ja nende juhtimine. Kuidas aga juhtida südamele kõige lähemat meeskonda - oma perekonda?
Nendele küsimustele otsime vastuseid GLS konverentsi raames toimuval pereseminaril. Oma kogemusi jagavad ja emotsionaalsest tervisest räägivad mitmed staazikad abielupaarid. Seminari juhivad Meelis ja Karita Kibuspuu.

Maailmakohvik
Häid mõtted, mida konverentsil kuuled, on nii palju, et need kipuvad meelest minema? Avatud ruumi meetodiga vestlus konverentsil tõstatunud või osalejatele olulistel juhtimisalastel teemadel annab võimaluse kuuldut veelkord enda jaoks läbi mõelda ja teistega arutada. Võib-olla isegi konkreetseid plaane teha ja koostööpartnereid leida. Diskussiooni juhivad Kadri Kõiv ja Einike Pilli.

 

GLS ERIPROGRAMMID

Noorte GLS
Homne saab tänaseks rutem kui esmapilgul paistab! Olles täna juht või unistades juhiks saamisest on meil kõigil väljakutse vaadata tulevikku. Et teha seda sisukalt ja inspireerivalt on tänavuse juhtimiskonverentsi raames toimumas järjekordne, üha enam populaarsust koguv Noorte GLS.
Reede õhtune kvaliteetaeg on laetud hea muusika, suurepäraste loengute ja rõõmsameelse atmosfääriga :)
Kõneleb Gary Haugen "Julguse rünnak pimedusele". Muusikat oma uuelt plaadilt teeb ja ülistust juhib Matteus Elbrecht.

Õhtupalvus: Jagades elu
GLS konverentsi raames toimub Nõmme Lunastaja kirikus reede õhtul kell 19:00 kogemuslik õhtupalvus, mis kutsub sind muusika, palvete ja mõtiskluste abil saama ja jagama, mõtlema endast ja teistele, otsima osadust isekeskis ning Jumalaga. Saatjaks Sieger Köderi maalid, viljad Jumala aiast ja kaunis muusika. Õhtupalvust juhib Helle Liht ja muusikat teeb Hannes & Co.