• RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • flickr
  • YouTube

Marju LAuristin

TÜ sotsiaalse kommunikatsiooni emeriitprofessor

Marju Lauristin peab GLSil ettekande teemal "Religiooni kommunikatsioon avalikkusele".

  • Marju Lauristini peetakse Tartu ülikooli ajakirjandushariduse emaks. Paljudele seostub ta ka Rahvarinde, taasiseseisvumise, perearstisüsteemi, Biomeedikumi ehitamise, sotsiaalteaduste tavainimestele lähedale toomise ja paljude teiste lennukate ideedega.
  • Marju Lauristin lõpetas 1966. aastal TRÜ eesti filoloogia ajakirjanduse eriharu kaugõppes cum laude. 1961. aastast töötas ta ka Eesti Raadio noortesaadete toimetajana, 1967-1969 oli sotsioloogia aspirantuuris ja 1970-1972 TRÜ sotsioloogialabori juhataja. 1976. aastal kaitses ta Moskva ülikoolis filoloogiakandidaadi kraadi. Tudengeid on ta õpetanud alates 1970. aastast, kusjuures õpetamist ei ole ta tänaseni muude tööde kõrvalt kordagi katkestanud.
  • Marju Lauristin on jõudnud olla veel ka NSVL ülemnõukogu saadik (1989-1990), Eesti Vabariigi ülemnõukogu juhataja asetäitja (1990-1992), sotsiaalminister (1992-1994), mitu korda riigikogu liige ja Tartu linnavolikogu liige. Alates 1993. aastast on Marju Lauristin Tartu ülikooli professor. Tema paljude autasude seas on Skytte medal, TÜ suur medal, III klassi Riigivapi orden, USA ja Euroopa Liidu demokraatia ja tsiviilühiskonna auhind, Soome Valge Roosi Rüütelkonna 1. järgu rüütlirist. Talle on antud ka Helsingi ülikooli audoktori tiitel koos sinna juurde kuuluva kübara ja mõõgaga.
  • Paljud avaliku elu tegelased, ajakirjanikud, aga ka mitmed praegused ülikooli õppejõud on aegade jooksul õppinud Marju Lauristini käe all kirjandus- ja kunstikriitikat, majanduse, teaduse ja kultuuri probleemide kajastamist ajakirjanduses, raadioajakirjandust, välisajakirjandust, kontentanalüüsi, avaliku arvamuse teooriaid, kommunikatsioonistrateegiat, aga ennekõike kirglikku suhtumist ühiskondlikesse probleemidesse ja avaliku elu kitsaskohtadesse.