• RSS
 • Twitter
 • Facebook
 • flickr
 • YouTube

Riho Terras

Kaitseväe juhataja

Riho Terras KõNELEB GLSIL MEEGO REMMELI JUHITUD SESSIOONIL "LOOMINGULINE JUHTIMINE".

 • Riho Terras (sündinud 17. aprillil 1967 Kohtla-Järvel) on Eesti sõjaväelane ja riigiametnik, kindralmajor.
 • Keskkooli lõpetamise järel teenis Riho Terras kolm aastat sundaega Nõukogude mereväes. Ajateenijana käis ta oma laevaga Liibüas, Süürias ja Kuubal. Pärast Bundeswehri Ülikooli lõpetamist 1998. aastal edutati Terras Tallinna üksiku Vahipataljoni ülemaks. Aastatel 2001-2004 oli Riho Terras Eesti kaitseatašee Saksamaa Liitvabariigis ja Poolas. Eestisse naasmise järel oli ta Kaitseväe Peastaabis analüüsi- ja planeerimisosakonna ülem ning peastaabi ülema asetäitja operatiivalal. Iraagi sõja ajal oli ta 2007. aasta veebruarist augustini Iraagis NATO treeningmissiooni staabiülema asetäitja, kus tema pädevusesse kuulusid Iraagi sõjaväe väljaõpetamisega seotud personali-, logistika- ja finantsküsimused.
 • 2008. aastal sai Riho Terras Kaitseministeeriumi kantsleriks, sellesse ametisse jäi ta 2010. aastani. President andis 2008. aasta detsembri alguses Terrasele koloneli sõjaväelise auastme. 2011. aasta juunis andis vabariigi president kaitseväe juhataja ettepanekul Terrasele brigaadikindrali sõjaväelise auastme. Vastavalt valitsuse 20. jaanuaril 2011. aastal tehtud ettepanekule nimetas president Toomas Henrik Ilves Riho Terrase kaitseväe peastaabi ülemaks alates 1. märtsist.
 • 13. oktoobril 2011 nimetas Eesti valitsus Riho Terrase kaitseväe juhatajaks alates 5. detsembrist 2011.
 • 18. veebruaril 2013 ülendas president Toomas Hendrik Ilves Riho Terrase kindralmajoriks.
 • Aastatel 1988-1993 õppis Terras Tartu Ülikooli ajalooteaduskonnas. üliõpilasena oli ta aktiivne Kaitseliidus. Kutseliseks sõjaväelaseks hakkamise tõttu jäi Tartu Ülikool lõpetamata. Aastatel 1994-1998 õppis Terras Müncheni Bundeswehri Ülikoolis riigi- ja ühiskonnateaduse erialal.
 • Sügisel 1991 läbis Riho Terras kahekuulised ohvitserikursused nooremleitnandina. 1993. aastal käis ta Rootsis ühekuulistel järeleaitamiskursustel. 1999. aastal läbis Vahipataljoni ülemaks saanud Terras Šveitsis pataljoniülema kursused.
 • Riho Terras kuulub korporatsiooni Sakala. Ta räägib vabalt vene, saksa ja inglise keelt.
 • 24. veebruaril 2005 autasustati Terrast Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga.